top of page

Käänata on imelihtne

Õppemäng Kriidikuga, et kinnistada käänamist.Veel on ilmad ilusad ja sügiseselt mõnusad. Milleks klassiruumis tundi teha, kui on võimalik õue minna.

Seadsime 6. klassiga sammud metsatuka äärde ja meenutasime eelmisel õppeaastal õpitut. Tänase tunni teemaks oli käänete kordamine. Iga õpilane pani Kriidiku asfalttee ja muru kokkupuute kohale. Seejärel suundusid lapsed umbes 20 m metsatuka suunas puude varju ja võtsid kohad sisse stardijoone taga.

Veendudes, et kõik lapsed said ülesandest õigesti aru, kordab õpetaja sõna ja nõutud käände, mille lapsed peavad Kriidikule kirjutama.

Õpetaja märguande peale jooksevad lapsed stardijoonest oma Kriidiku juurde ja kirjutavad etteantud sõna nõutud käändesse. Kellel kirjutatud, see tõstab Kriidiku pea kohale üles, et õpetaja märkaks ja saaks Kriidikult vastust lugeda. Ja nii võib mäng jätkuda, kuni aega ja vajadust on. Õppemängu teeb põnevaks see, et tegutsetakse kiiruse peale.

Õpilased saavad liikumise ajal keskenduda ja panna sõna õigesse käändesse. Finišisse jõudes on ta oma peas jõudnud sõna käänata. Nüüd jääb see tal ainult Kriidiku peale kirjutada. Et mängu mitmekesisemaks muuta, võib jooksmise asendada mõne muu liikumisviisiga (nt: hüppab koosjalu, vähikõnd, käpulijooks jne).


Comments


bottom of page